NOTES I CARTES RELACIONADES AMB L'ADQUISICIÓ DE LA FINCA
PUBLICADES A LA REVISTA MISATGE EN OCTUBRE DE 1990 (feu click)
ORIGEN I CONSTITUCIÓ DEL CASAL
PUBLICAT A LA REVISTA MISATGE EN EL NUM. 151, 10 ANYS DESPRÉS DE LA SEVA INAUGURACIÓ, PER L'ANDREU RICÓS (feu click)
PROGRAMA I PARLAMENT DE L'INAUGURACIÓ (feu click)
CASAL CARDEDEUENC
PUBLICAT EN EL LLIBRE/PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR DEL ANY 1973
4 MESSOS ABANS DE LA INAUGURACIÓ, PER L'ANDREU RICÓS (feu click)
BREU HISTÒRIA DEL CASAL DE LA GENT GRAN

L'edifici que actualment ocupa El Casal de la Gent Gran i també seu de l'Associació de Jubilats de Cardedeu anteriorment i havia hagut l'ajuntament i posteriorment El Casino.
Al posar-se a la venda, l'ajuntament tenia l'opció de compra i com que el pressupost no hi arribava, va fer un tracta amb les entitats locals que si elles aportaven certa quantitat de diners buscant donatius, l'ajuntament aportaria la resta i l'edifici seria comprat i seria destinat a seu de les entitats locals i a Casal del Jubilat.
Les entitats van aconseguí trobar donacions per reunir la quantitat pactada i l'edifici passa a ser propietat de l'Ajuntament.

20 DE GENER DE 1974

A les dotze del matí s'ha inaugurat oficialment l'edifici ex-Ajuntament i ex-casino, destinat a
CASAL DEL JUBILAT I ASSOCIACIONS.
Hi ha assistit l'alcalde senyor Josep Mas Jordà, membres del consistori i a més autoritats civils i eclesiàstiques.
En el moment de d'inauguració han fet ús de la paraula l'assistent Social Dª Maria Dolors Saiz, referent a l'obra social que s'intenta portar a cap. El president del Casal del Jubilat i Associacions en Carles Gesa i Valls, relacionat amb el desenvolupament que des d'aquella casa podien tenir les Entitats locals. El President de la Lar del Jubilat, en Ramon Ballart, que ha fet un cant a l'amor, la mare i la vellesa. Així com també el Sr. Mussons que ha remarcat la importància que tenia per la vila la inauguració d'un centre com aquest.
Ha clos l'acte l'alcalde Sr. Mas el qual ha declarat oficialment obertes les activitats que es concentren en aquest edifici destinat a Casal de Jubilats i Associacions.

Podeu visitar les fotos del dia de l'inauguració

EL PAS DEL TEMPS, 31 DE MAIG DE 1991
En quant a l'edifici avui, després de disset anys, en aquest local que va ser destinat a Casal del Jubilat i seu d'associacions, com que la existència d'aquestes últimes s'ha multiplicat amb el creixement que ha experimentat la població, ja quasi no ni queden. A les que hi havia del seu inici, se'ls ha procurat facilitar-les-hi altres llocs i a les de nova creació, que en són moltes, ja s'han procurat buscar local adequat a les activitats que pensen desenvolupar. Actualment i quedes l'TV local i l'agrupació Sardanista, el resta de dependencies les ocupa La Llar del Jubilat.

 

L'ASSOCIACIÓ DE JUBILATS DE CARDEDEU
Els estatuts d'aquesta associació varen ser aprovats el 12 de desembre de 1984 sent president en Josep Fábregas Martí. Des del 1974 fins a l'aprovació dels estatuts ho gestionava una junta que depenia de l'Ajuntament.

PRESIDENTS DE L'ENTITAT DES DEL SEU INICI

RAMON BALLART TARRATS                      del 1974              fins    1975
MARIA SERRET PRAT                                   del 1976              fins    1977
ROSA PELEGRÍ GREGORI                            del 1978              fins    1982
JOSEP FÁBREGAS MARTÍ                            del 01/01/1983    fins    31/01/1990
JOAN CANAL BALDÉ                                     del 31/01/1990    fins    15/01/1993
JOAN CLUSELLAS TEIXÉ                             del 15/01/1993     fins    30/04/1997
JOSEP FELIU I ARENAS                                del 30/04/1997     fins    17/01/2009
JAUME ESTAFANELL I BASORA                del 17/01/2009     fins   06/05/2013
ESTEVE PERICH I SALA                                del 06/05/2013     fins


MOMENT ACTUAL
Al any 2005 L'ASSOCIACIÓ DE JUBILATS DE CARDEDEU va signar un conveni amb l'Ajuntament en el qual ens comprometem a portar tota la gestió del CASAL DE LA GENT GRAN amb l'aportació econòmica necessària de l'ajuntament.
Anteriorment la gestió la portava una empresa. Amb aquest canvi de gestor l'Ajuntament s'estalvia una important quantitat d'euros que té el compromís d'invertir-ho en obres socials per la gent gran.

Aquest conveni va durar fins l'any 2013, en què de les activitats de pagament se'n va fer càrrec la regidoria i la associació mitjança'n un conveni sense subvenció es fa càrrec dels tallers gratuïts amb voluntaris

La junta

 


Tornar a la portada