Publicat el la revista MISATGE en els números d'octubre-novembre de 1990
notes sobre els inicis del actual Casal de la Gent Gran.