Fotos del dia de la inauguració del CASAL DEL JUBILAT I ASSOCIACIONS (20 de gener de 1974)