La Junta actual que regeix l'Associació de Jubilats de Cardedeu
aprovada en assemble el dia 1 d'abril del 2022

President:                       Esteve Perich i Sala  
Secretari:                        Benet Romero Frias
Tresorer:                        Andreu Guinart i Vellvehí
Vocals:                            Ramon Rovira Terris
                                         Francisco Sanchez Galera
                                         Esteve Illa Abenia
                                         Joaquim Folqué Domenech
                                                          
                                        

 


Tornar a la portada