Per fer calendaris desde l'any 2019 fins al 2050
Amb les festes variables

El sudoku del dia per SudokusWeb.com